ฟินแลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษามากที่สุด และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศอื่นๆ ทางเว็บ Businessinsider จึงได้รวบรวมเหตุผลที่ทำให้โรงเรียนในประเทศฟินแลนด์นั้นเจ๋งยิ่งกว่าใครๆ มาให้ได้อ่านกัน

#1

โรงเรียนและศูนย์ชุมชน Kastelli ตั้งอยู่ในเมือง Oulu ประเทศฟินแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 2014 สามารถรองรับนักเรียนได้ 1,500 คน นอกจากเป็นโรงเรียนแล้วและศูนย์ชุมชนแล้ว Kastelli ยังเป็นที่พักผ่อนและศูนย์สุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ด้วย

ทีมสถาปนิก Lahdelma & Mahlamäki จึงได้ออกแบบทางเดินและลานกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ด้านนอก ก็จะเป็นลานกิจกรรมสำหรับคนอีกช่วงอายุหนึ่ง

1

#2

ภายในจะมีทางเดินที่ทอดยาวและพื้นที่ว่าง สำหรับให้นักเรียนได้พบปะ พูดคุยกับเพื่อนได้ตามสะดวก Reino Tapaninen หัวหน้าของทีมสถาปนิกกล่าวว่า แม้จะมีพื้นที่ว่างสำหรับให้นักเรียนพูดคุยกัน แต่ด้วยการออกแบบที่พิเศษ จะช่วยลดเสียงของพวกเขาไม่ให้ดังเกินไปจนสร้างความรำคาญให้คนอื่น

นอกจากนี้ภายในอาคารก็จะมีเก้าอี้นุ่มๆ เบาะขนาดใหญ่ เก้าอี้โยก โซฟา ผนังที่สามารถเลื่อนได้ และที่กั้น สำหรับให้นักเรียนคุยกันแบบเป็นส่วนตัวได้ด้วย

2

#3

ครูไม่จำเป็นต้องสอนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ แต่สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการสอนได้อย่างอิสระ ในประเทศฟินแลนด์ ครูจะได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่สูงส่ง เทียบเท่ากับแพทย์หรือทนายความ

8

ครูส่วนใหญ่จึงมักจะจบการศึกษาสูงๆ ส่งผลทำให้มีมีรายได้สูงด้วย และในการสอนนั้นแทนที่จะยึดหลักสูตรของกระทรวงพวกเขากลับเลือกว่านักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรมากกว่า

3

#4

ที่ Kastelli มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสนใจและระดับความรู้ของนักเรียน ปกติแล้วฟินแลนด์จะใช้ระบบการสอนแบบแยกรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการเปลี่ยนเป็นรวมทุกวิชาเข้าด้วยกัน

นักเรียนที่เรียนคณิตสาสตร์ สามารถมาเรียนฟิสิกส์ได้ โดยประยุกต์ใช้ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ในขณะเดียวกัน แม้เด็กจะมีอายุต่างกันหรืออยู่คนละชั้นกัน แต่ก็สามารถเรียนเหมือนกันได้ เช่น นักเรียนป. 5 สามารถไปเรียนวิทยาศาสตร์กับป. 6 ได้

4

#5

ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุด David Lubinski ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนที่ฉลาดเกินวัย เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดในโลก (เริ่มต้นทำการวิจัยตั้งแต่ปี 1971)

Lubinski บอกว่าปัจจัยที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ทั้งการเรียนและทำให้พวกเขามีความสุขได้นั้นคือ การศึกต้องมีความยืดหยุ่น นั่นหมายความว่าทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะไม่กดดันเด็กให้ทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการ แต่ให้นักเรียนได้เลือกแนวทางการศึกของตัวเอง

5

#6

การจัดสอบไม่ได้วัดผลความสำเร็จเสมอไป สถานการณ์การเรียนรู้มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทางโรงเรียนควรจะตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเปิดเรียนหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือในวันเปิดเรียนว่าต้องการจะทำอะไรบ้าง

ทั้งนี้การสอบเข้าโรงเรียนั้นอาจไม่สามารถวัดผลได้เสมอไป บางคนเรียนไม่เก่ง แต่เมื่อเข้าโรงเรียนที่เหมาะกับตัวเองแล้ว เขาอาจกลายเป็นคนเก่งก็ได้

6

#7

โรงเรียนให้ความสำคัญกับทุกวิชา ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มากกว่าวิชาอื่นๆ แต่ฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับทุกวิชาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะวิชาศิลปะ เพราะศิลปะคือวิชาที่ทำให้นักเรียนได้เผยความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความคิดของพวกเขา

7

เครดิต businessinsider.com